پالت CP

رضا سهرابی     1582267-0912

                      0912-1931772

                              021-65607615   

پالت سرامیک  100*100- 110*110- 105*105- 107*107

CPپالت    115*115- 120*100            

پالت یورو 120*80

پالت آپاداناسرام 120*80

 

پالت چوبی یورو پالت

/ 0 نظر / 22 بازدید